Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)

Deze wetgeving houdt onder meer in dat producenten, verkopers of invoerders van textiel:

  • De volledige kost van de levenscyclus van hun product dienen te dragen.
  • De in de UPV opgelegde doelstellingen voor selectieve inzameling, hergebruik en recyclage dienen te behalen.
  • Dat de textielproducten volgens de regels van Design for recycling (DforR) en Design for circularity (RforC) geproduceerd dienen te worden.
  • Het volume textiel moeten aangeven dat in België op de markt wordt gebracht.
  • Moeten aangeven hoeveel ‘einde leven’-professioneel textiel selectief wordt ingezameld en hoe dit verwerkt is (hergebruik, recyclage, verbranding).
  • De nodige financiële middelen moeten vrijmaken om die doelstellingen te behalen.

Q&A

Er zijn geen resultaten voor deze selectie.

Terug

circletex op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies