Professioneel textiel stromen bij Circletex wat is dat?

  • Plat linnen: linnen dat wordt gebruikt in professionele toepassingen zoals o.a. washandjes, lakens (gebruikt voor bedden of tafels), kussenslopen en vodden.
  • Werkkledij: kledij die ter beschikking gesteld wordt aan de werknemer door de werkgever (Codex over welzijn op het werk – boek IX – titel 3). Kledij dat eigen is aan het beroep - organisatie dat verplicht een uniform of gestandaardiseerde werkkledij te dragen. Werkkledij draagt, in tegenstelling tot beschermende kleding nooit een CE-markering.
  • Beschermende producten met textiel:
    • Producten die ontwikkeld zijn om de persoon te beschermen tegen risico’s bijv. chemische of biologische agentia , lage zichtbaarheid, hitte, vuur, koude, … Deze producten vallen onder specifieke productwetgevingen zoals bijv. de PBM-verordening EU 2016/425 en/of de medical Device verordening EU 2017/745.
    • Producten die gebruikt worden door ordehandhavers en strijdkrachten vallen wettelijk niet onder welbepaalde wetgeving maar worden in het kader van Circletex beschouwd als beschermende producten met textiel.

Q&A

Er zijn geen resultaten voor deze selectie.

Terug

circletex op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies