Missie

Het bevorderen/faciliteren en opvolgen van verbintenissen inzake circulaire economie met betrekking tot de selectieve inzameling van alle producten gemaakt met textiel.

Deze verbintenissen worden bepaald door de huidige of toekomstige Europese, federale en regionale wetgeving, de gerelateerde en relevante milieuovereenkomsten, andere contracten en/of overeenkomsten.

Circletex brengt verslag uit over de in België op de markt gebrachte hoeveelheden, de selectief ingezamelde hoeveelheden en de hoeveelheid gerecycleerde vezels en streeft ernaar om via diverse kanalen de circulariteit te verhogen.

Aanpak

Faciliteren via een digitaal matchmaking-platform:

  • relaties/samenwerking tussen eindgebruikers, dienstverleners, fabrikanten & andere belanghebbenden
  • vraag en aanbod van materialen/producten op elkaar afstemmen

Faciliteren van de selectieve inzameling, sortering en valorisatie van:

Toepassen van de principes van de circulaire economie door het faciliteren van:

  • Productonderhoud/levensduur verlenging, hergebruik/reparatie
  • Opwaardering en recyclage van grondstoffen
Terug

circletex op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies