Ik koop aan, lease of huur in België

Ik koop aan, lease of huur in België

Omdat circulariteit belangrijk is voor mens, milieu en de planeet is dit ook voor uw organisatie een belangrijk selectiecriterium.
Organisaties die Circletex deelnemers zijn en hiervan bewijs kunnen leveren, beantwoorden hieraan.
Door de samenwerking tussen de verschillende stakeholders wordt de volledige keten gewaarborgd.

Neem Circletex mee in uw aanbestedingsdossier.

Ik koop aan, lease of huur buiten België

Omdat circulariteit belangrijk is voor mens, milieu en de planeet is dit ook voor uw organisatie een belangrijk selectiecriterium.

2 scenario’s zijn voor u mogelijk:

  1. Ik vraag aan mijn leveranciers* om bewijs te leveren van Circulaire verantwoordelijkheid. Aanbieders die Circletex deelnemer zijn, komen alvast in aanmerking voor dit bijkomend selectiecriterium.
  2. Is de UPV wetgeving al van kracht? Dan aligneer ik mij met deze wetgeving en onderschrijf ik mijn organisatie als Circletex deelnemer invoerder.

* Wist je dat ook buitenlandse organisaties kunnen aansluiten bij Circletex voor het aandeel van hun producten die ze op de Belgische markt brengen?

Q&A

Er zijn geen resultaten voor deze selectie.

Andere weetjes
Terug

circletex op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies